Αρχάριοι

Ηλικίες: 16 ετών και άνω

Τι προσφέρει;

Με εξειδικευμένες ασκήσεις ο αναβάτης μπορεί να αποκτήσει καλύτερη ισορροπία, εξοικείωση με την αίσθηση της επιτάχυνσης, με την αίσθηση του φρένου αλλά και τους βασικούς κανόνες σωστής τοποθέτησης του σώματος στην μοτοσικλέτα.

Γιατί να ξεκινήσει σε αυτή την ηλικία;

Δεν είναι πoτέ αργά για κάποιον που θέλει να παρακολουθήσει τα μαθήματα σε μεγαλύτερη ηλικία έτσι ώστε να βελτιώσει την ασφάλεια του στον δρόμο ή να του δοθεί η δυνατότητα να μπει σε πίστα για track day με ασφάλεια.